Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

WD Red™ Plus

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 6TB - 3.5 SATA - WD60EFPX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 6TB - 3.5 SATA - WD60EFPX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 6TB - 3.5 SATA - WD60EFZX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 6TB - 3.5 SATA - WD60EFZX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 14TB - 3.5 SATA - WD140EFGX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 14TB - 3.5 SATA - WD140EFGX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 12TB - 3.5 SATA - WD120EFBX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 12TB - 3.5 SATA - WD120EFBX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 10TB - 3.5 SATA - WD101EFBX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 10TB - 3.5 SATA - WD101EFBX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 8TB - 3.5 SATA - WD80EFBX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 8TB - 3.5 SATA - WD80EFBX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 4TB - 3.5 SATA - WD40EFPX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 4TB - 3.5 SATA - WD40EFPX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 2TB - 3.5 SATA - WD20EFPX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 2TB - 3.5 SATA - WD20EFPX

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 1TB - 3.5 SATA - WD10EFRX new

WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch - 1TB - 3.5 SATA - WD10EFRX