Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

PM893

SSD SamSung - PM893 - 240GB - 2.5inch Sata new

SSD SamSung - PM893 - 240GB - 2.5inch Sata

SSD SamSung - PM893 - 480GB - 2.5inch Sata new

SSD SamSung - PM893 - 480GB - 2.5inch Sata

SSD SamSung - PM893 - 960GB - 2.5inch Sata new

SSD SamSung - PM893 - 960GB - 2.5inch Sata

SSD SamSung - PM893 - 1920GB - 2.5inch Sata new

SSD SamSung - PM893 - 1920GB - 2.5inch Sata

SSD SamSung - PM893 - 3840GB - 2.5inch Sata new

SSD SamSung - PM893 - 3840GB - 2.5inch Sata

SSD SamSung - PM893 - 7680GB - 2.5inch Sata new

SSD SamSung - PM893 - 7680GB - 2.5inch Sata