Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

DDR SDRAM

Micron - DDR SDRAM - 256Mb - 1Gb new

Micron - DDR SDRAM - 256Mb - 1Gb