Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

eMMC

SamSung eMMC 5.1 - 128GB - HS400 new

SamSung eMMC 5.1 - 128GB - HS400

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 16GB - HS400 new

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 16GB - HS400

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 32GB - HS400 new

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 32GB - HS400

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 64GB - HS400 new

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 64GB - HS400

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 8GB - HS400 new

SamSung eMMC 5.0 & 5.1 - 8GB - HS400