Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

SAS/RAID Products

Intel® RAID Adapter RS3P4MF088F new

Intel® RAID Adapter RS3P4MF088F

Intel® Storage Expander RES3FV288 new

Intel® Storage Expander RES3FV288