Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

DDR4

RAM SamSung - DDR4 - 16GB - bus 2666, 3200 new

RAM SamSung - DDR4 - 16GB - bus 2666, 3200

RAM SamSung - DDR4 - 32GB - bus 2666, 3200 new

RAM SamSung - DDR4 - 32GB - bus 2666, 3200

RAM SamSung - DDR4 - 4GB - bus 2133, 2400, 2666, 3200 new

RAM SamSung - DDR4 - 4GB - bus 2133, 2400, 2666, 3200

RAM SamSung - DDR4 - 8GB - bus 2133, 2400, 2666, 3200 new

RAM SamSung - DDR4 - 8GB - bus 2133, 2400, 2666, 3200