Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

DDR3 SDRAM

Micron - DDR3 SDRAM - 1Gb - 8Gb new

Micron - DDR3 SDRAM - 1Gb - 8Gb