Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

PM9A3

SSD SamSung - PM9A3 - 1920GB - U2 PCIe 4.0 new

SSD SamSung - PM9A3 - 1920GB - U2 PCIe 4.0

SSD SamSung - PM9A3 - 3840GB - U2 PCIe 4.0 new

SSD SamSung - PM9A3 - 3840GB - U2 PCIe 4.0

SSD SamSung - PM9A3 - 960GB - U2 PCIe 4.0 new

SSD SamSung - PM9A3 - 960GB - U2 PCIe 4.0