Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

DDR3

RAM SamSung - DDR3 - 1GB - bus: 1600, 1866, 2133 new

RAM SamSung - DDR3 - 1GB - bus: 1600, 1866, 2133

RAM SamSung - DDR3 - 2GB - bus: 1600, 1866, 2133 new

RAM SamSung - DDR3 - 2GB - bus: 1600, 1866, 2133

RAM SamSung - DDR3 - 4GB - bus: 1600, 1866, 2133 new

RAM SamSung - DDR3 - 4GB - bus: 1600, 1866, 2133