Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

DDR5

RAM SamSung - DDR5 - 16GB - bus 4800 new

RAM SamSung - DDR5 - 16GB - bus 4800