Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

WD Black™

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 500GB - 3.5 SATA - WD5003AZEX new

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 500GB - 3.5 SATA - WD5003AZEX

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 1TB - 3.5 SATA - WD1003FZEX new

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 1TB - 3.5 SATA - WD1003FZEX

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 2TB - 3.5 SATA - WD2003FZEX new

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 2TB - 3.5 SATA - WD2003FZEX

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 4TB - 3.5 SATA - WD4005FZBX new

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 4TB - 3.5 SATA - WD4005FZBX

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 6TB - 3.5 SATA - WD6003FZBX new

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 6TB - 3.5 SATA - WD6003FZBX

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 8TB - 3.5 SATA - WD8002FZWX new

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 8TB - 3.5 SATA - WD8002FZWX

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 10TB - 3.5 SATA - WD101FZBX new

WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive - 10TB - 3.5 SATA - WD101FZBX