Logo Logo

MILLITRONIC Wi-Fi 6E Dipole Antenna

Tri-Band / External Type / Onmi-Directinal Pattern

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: vdo.com.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan