Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

ENTERPRISE SSD

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - SAS 2.5 inch - 15.36TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - SAS 2.5 inch - 15.36TB

SamSung Enterprise SSD - PM1643a - SAS 2.5 inch - 15.36TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1643a - SAS 2.5 inch - 15.36TB

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - PM1643a - PM1643 - SAS 2.5 inch - 960GB new

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - PM1643a - PM1643 - SAS 2.5 inch - 960GB

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - PM1643a - PM1643 - SAS 2.5 inch - 7.68TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - PM1643a - PM1643 - SAS 2.5 inch - 7.68TB

SamSung Enterprise SSD - PM1735a - PM1735 - SAS 2.5 inch, HHHL - 6.4TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1735a - PM1735 - SAS 2.5 inch, HHHL - 6.4TB

SamSung Enterprise SSD - PM1643 - SAS 2.5 inch - 30.72TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1643 - SAS 2.5 inch - 30.72TB

SamSung Enterprise SSD - PM1653, PM1733 - 2.5 inch - 3.84TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1653, PM1733 - 2.5 inch - 3.84TB

SamSung Enterprise SSD - PM1735, PM1725b - 2.5 inch, HHHL - 3.2TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1735, PM1725b - 2.5 inch, HHHL - 3.2TB

SamSung Enterprise SSD - PM1725b - PCIe 3.0 - 12.8TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1725b - PCIe 3.0 - 12.8TB

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - PM1643a - PM1643 - SAS 2.5 inch - 1.92TB new

SamSung Enterprise SSD - PM1653 - PM1643a - PM1643 - SAS 2.5 inch - 1.92TB