Logo Logo

MILITRONIC IP COM Expander Lite

One Ethernet to expand IPC's COM ports / Support dual RS232 ports

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: vdo.com.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan