Logo Logo

GIGABYTE TO24-JD1 (rev. 100)

  • 2OU Rackmount, ORV3
  • 32 x 3.5"/2.5" HDD/SSD bays
  • 1 x Dedicated management port
  • 6 x Broadcom SAS4X32 expanders
  • 8 x Mini-SAS HD ports
  • Aspeed® AST2520 remote management controller

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: vdo.com.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan