Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

WD Red™ Pro

WD Red Pro NAS Hard Drive - 2TB - 3.5 SATA - WD2002FFSX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 2TB - 3.5 SATA - WD2002FFSX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 4TB - 3.5 SATA - WD4003FFBX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 4TB - 3.5 SATA - WD4003FFBX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 6TB - 3.5 SATA - WD6003FFBX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 6TB - 3.5 SATA - WD6003FFBX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 8TB - 3.5 SATA - WD8003FFBX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 8TB - 3.5 SATA - WD8003FFBX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 12TB - 3.5 SATA - WD121KFBX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 12TB - 3.5 SATA - WD121KFBX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 10TB - 3.5 SATA - WD102KFBX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 10TB - 3.5 SATA - WD102KFBX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 14TB - 3.5 SATA - WD141KFGX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 14TB - 3.5 SATA - WD141KFGX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 16TB - 3.5 SATA - WD161KFGX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 16TB - 3.5 SATA - WD161KFGX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 20TB - 3.5 SATA - WD201KFGX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 20TB - 3.5 SATA - WD201KFGX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 22TB - 3.5 SATA - WD221KFGX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 22TB - 3.5 SATA - WD221KFGX

WD Red Pro NAS Hard Drive - 18TB - 3.5 SATA - WD181KFGX new

WD Red Pro NAS Hard Drive - 18TB - 3.5 SATA - WD181KFGX