Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

Ultrastar SATA

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SATA - 0F30146 new

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SATA - 0F30146

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SATA - 0F30144 new

WD Ultrastar DC HC520 - 12TB - 3.5 SATA - 0F30144

WD Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SATA - 0B42270 new

WD Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SATA - 0B42270

WS Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SATA - 0B42266 new

WS Ultrastar DC HC330 - 10TB - 3.5 SATA - 0B42266

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SATA - 0B36410 new

WD Ultrastar DC HC320 - 8TB - 3.5 SATA - 0B36410

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SATA - 0B36039 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SATA - 0B36039

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SATA - 0B35946 new

WD Ultrastar DC HC310 - 6TB - 3.5 SATA - 0B35946

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SATA - 0B36043 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SATA - 0B36043

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SATA - 0B36040 new

WD Ultrastar DC HC310 - 4TB - 3.5 SATA - 0B36040