Logo Logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

Intel® Xeon® Scalable

Intel® Xeon® Bronze 3408U Processor (22.5M Cache, 1.80 GHz) new

Intel® Xeon® Bronze 3408U Processor (22.5M Cache, 1.80 GHz)

Intel® Xeon® Silver 4416+ Processor (37.5M Cache, 2.00 GHz) new

Intel® Xeon® Silver 4416+ Processor (37.5M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® Silver 4316 Processor (30M Cache, 2.30 GHz) new

Intel® Xeon® Silver 4316 Processor (30M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® Gold 6403N Processor (45M Cache, 2.00 GHz) new

Intel® Xeon® Gold 6403N Processor (45M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® Gold 5433N Processor (37.5M Cache, 2.30 GHz) new

Intel® Xeon® Gold 5433N Processor (37.5M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® Platinum 8452Y Processor (67.5M Cache, 2.00 GHz) new

Intel® Xeon® Platinum 8452Y Processor (67.5M Cache, 2.00 GHz)