Xử lý lỗi 500 Internal Server Error với .htaccess như thế nào?

Xử lý lỗi 500 Internal Server Error với .htaccess sẽ quen thuộc với tất cả người dùng Internet. Có nhiều mã trạng thái http khác nhau là các số nguyên gồm 3 chữ số. Đối với mọi yêu cầu, sẽ có một mã trạng thái để trả về từ máy chủ cho máy khách. Thông thường, chúng tôi đã gặp phải nhiều lỗi khác nhau như lỗi 404 Not Found. Các mã lỗi này thực sự là mã trạng thái http. Lỗi máy chủ nội bộ 500 cũng là mã trạng thái http. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem chi tiết về 500 Lỗi Máy chủ Nội bộ.

Lỗi máy chủ nội bộ 500

Lỗi 5xx là các mã trạng thái được máy chủ trả về khi máy chủ gặp phải tình trạng không mong muốn khiến nó không thể thực hiện yêu cầu từ máy khách. Lỗi máy chủ nội bộ 500 là lỗi chung khi máy chủ ném ngoại lệ. Đây là thông báo lỗi khi không có thông báo lỗi cụ thể nào phù hợp hơn. Có thể khó khắc phục lỗi này vì nó có thể được kích hoạt bởi nhiều vấn đề khác nhau. Một nguyên nhân phổ biến của lỗi này là các vấn đề về tập lệnh chẳng hạn như biểu mẫu không xử lý được giá trị bị thiếu hoặc không chính xác. Các lỗi máy chủ khác nhau cũng có thể gây ra lỗi này như một đĩa không thành công hoặc mô-đun phần mềm không hoạt động. Đơn giản, 500 Lỗi Máy chủ Nội bộ là mã trạng thái http chung có nghĩa là đã xảy ra sự cố trên máy chủ của trang web, nhưng máy chủ không thể cụ thể hơn về vấn đề chính xác đó là gì. Nó là hiếm nhưng không phải là không thể rằng các vấn đề với các máy tính kết nối với máy chủ đang kích hoạt lỗi này.

Xử lý lỗi 500 Internal Server Error với .htaccess

Khắc phục sự cố 500 Lỗi máy chủ nội bộ

Như chúng ta đã thấy trước đây, có một chút khó khăn để khắc phục lỗi này vì nhiều vấn đề có thể dẫn đến 500 Lỗi Máy chủ Nội bộ. Hãy xem các bước cần thiết để giải quyết một trang Lỗi 500 Máy chủ Nội bộ.

Khắc phục sự cố lỗi máy chủ nội bộ 500 từ phía máy khách

Lỗi máy chủ nội bộ 500 do máy chủ gây ra, chỉ có một vài hành động có thể được thực hiện từ phía máy khách.

1) Khởi động lại trình duyệt sau khi xóa bộ nhớ cache và xóa cookie.

2) Lấy nó như là một lỗi 504

Khởi động lại trình duyệt sau khi xóa bộ nhớ cache và xóa cookie

Lỗi máy chủ nội bộ 500 thường không liên quan đến vấn đề bộ nhớ đệm nhưng đôi khi vấn đề sẽ được khắc phục sau khi bạn xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt. Nó không phải là một cái gì đó mà bạn cần một kiến ​​thức kỹ thuật cao.

Trong Google Chrome, bạn có thể xóa bộ nhớ cache và cookie bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

1) Nhấn Ctrl + Shift + Delete.

2) Bạn sẽ nhận được một cửa sổ để xóa dữ liệu duyệt web. Đảm bảo rằng các hộp được chọn như trong ảnh chụp màn hình dưới đây.

3) Nhấp vào nút “Xóa dữ liệu duyệt web”.

Để xóa bộ nhớ cache và cookie trong Mozilla Firefox,

Hãy làm theo các bước dưới đây để xóa bộ nhớ cache.

1) Nhấn Ctrl + Shift + Delete.

2) Bạn sẽ nhận được một cửa sổ liên quan đến lịch sử gần đây rõ ràng. Đảm bảo rằng các hộp được chọn như trong ảnh chụp màn hình dưới đây.

3) Nhấp vào nút “Clear Now”.

Lấy nó như một lỗi 504

Thời gian chờ cổng 504 được trả về khi máy chủ không nhận được phản hồi kịp thời từ máy chủ khác mà máy chủ đang truy cập trong khi cố tải trang web hoặc điền một yêu cầu khác của trình duyệt. Điều này có thể xảy ra khi máy chủ khác ngừng hoạt động hoặc không hoạt động bình thường. Đôi khi máy chủ web có thể trả lại 500 Lỗi Máy chủ Nội bộ thay vì Thời gian chờ Cổng 504, nhưng điều đó không phổ biến.

Khắc phục sự cố lỗi máy chủ nội bộ 500 từ phía máy chủ

Nếu bạn là quản trị viên web hoặc quản trị viên trang web, bạn cũng có thể gỡ rối lỗi từ phía máy chủ. Như chúng ta đã thấy trước đó, 500 Lỗi Máy chủ Nội bộ có thể do nhiều vấn đề gây ra. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy một số vấn đề phổ biến gây ra lỗi này.

1) Thời gian chờ tài nguyên bên ngoài

2) Các sự cố được kích hoạt bởi quyền hạn của tệp và thư mục

3) Cấu hình sai trong tệp .htaccess

Thời gian chờ tài nguyên bên ngoài

Đôi khi, máy chủ web có thể cần phản hồi từ máy chủ từ xa để xử lý xong yêu cầu từ máy khách. Có thể có các tình huống mà các tài nguyên bên ngoài này có thể hết thời gian chờ. Đây có thể là thời gian chờ của php. Trong những trường hợp như vậy, máy chủ web sẽ trả về 500 Lỗi Máy chủ Nội bộ. Chúng tôi có thể khắc phục lỗi này bằng cách tăng giá trị thời gian chờ hoặc đặt các tùy chọn thời gian chờ thích hợp khác sao cho máy chủ từ xa sẽ không trả lại lỗi hết thời gian chờ nhưng chờ yêu cầu được xử lý.

Sự cố được kích hoạt bởi Quyền và tệp thư mục sai

Đây là nguyên nhân của hầu hết các lỗi máy chủ nội bộ. Nếu sự cho phép của một tập tin hoặc thư mục cần thiết để xử lý yêu cầu của khách hàng được đặt sai, nó sẽ không thể truy cập được vào máy chủ để lỗi được trả về. Sự cho phép sai của một tập lệnh php là một ví dụ về vấn đề kiểu này. Sự cố này có thể được khắc phục bằng cách đặt lại quyền chính xác trên tệp hoặc thư mục.

Cấu hình sai trong tệp .htaccess

Một nguyên nhân phổ biến khác của 500 Lỗi Máy chủ Nội bộ là cấu hình sai trong tệp .htaccess. Lỗi trong ghi đè URL có thể dẫn đến, nhưng không phải thường là Lỗi Máy chủ Nội bộ 500. Định vị và sửa cấu hình sai trong tệp .htaccess có thể khắc phục sự cố này.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hoặc muốn cho thuê máy chủ giá rẻ vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.