VNNIC và các Nhà đăng ký: Sẵn sàng cho chuyển đổi sang hệ thống EPP (07/10/2014)

Vào sáng ngày 07/10/2014, VNNIC đã tổ chức buổi họp giao ban với các Nhà đăng ký rà soát các công việc cuối cùng chuẩn bị triển khai hệ thống quản lý tên miền “.vn” sử dụng giao thức kết nối EPP (Extensible Provisioning Protocol – EPP) theo chuẩn mô hình quản lý quốc tế SRS (Shared Registry System) vào ngày ngày 10/10/2014. Đại diện có đông đủ của 12 Nhà đăng ký trong nước đã tham dự.

Tại buổi giao ban, Phòng Kỹ thuật, Tin học của VNNIC đã thông báo thời điểm cụ thể chuyển đổi sang hệ thống EPP và trao đổi các kế hoạch công tác nghiệp vụ chi tiết nhằm phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống mới. Đến thời điểm hiện tại, các Nhà đăng ký đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi của VNNIC. Hệ thống EPP được triển khai sẽ góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển tên miền “.vn”, tiết kiệm thời gian và nhân lực xử lý các nhu cầu đăng ký, sử dụng tên miền của người sử dụng trong và ngoài nước trên cơ sở nền tảng kỹ thuật theo chuẩn chung của quốc tế.

Kết thúc buổi giao ban, Phó Giám đốc VNNIC Nguyễn Hồng Thắng đã yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ của VNNIC và các Nhà đăng ký phải phối hợp thực hiện đồng bộ theo đúng kế hoạch chuyển đổi đã được thống nhất, phục vụ mục tiêu tăng cường công tác quản lý và thúc đẩy phát triển tên miền “.vn” trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh tại buổi giao ban:

VNNIC và các Nhà đăng ký: Sẵn sàng cho chuyển đổi sang hệ thống EPP (07/10/2014)

VNNIC và các Nhà đăng ký: Sẵn sàng cho chuyển đổi sang hệ thống EPP (07/10/2014)

VNNIC và các Nhà đăng ký: Sẵn sàng cho chuyển đổi sang hệ thống EPP (07/10/2014)

Phó Giám đốc VNNIC Nguyễn Hồng Thắng phát biểu tại buổi giao ban

VNNIC và các Nhà đăng ký: Sẵn sàng cho chuyển đổi sang hệ thống EPP (07/10/2014)

VNNIC và đại diện các Nhà đăng ký trong nước