Việt Nam thắng cử vào Ủy ban vô tuyến của Liên minh viễn thông quốc tế

Sau hơn một năm tích cực vận động tranh cử, ứng viên của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các ứng viên khác trong khu vực và cùng với đại diện của Nhật Bản và Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trở nên thành viên Ủy ban vô tuyến nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) là một tổ chức chuyên ngành của liên hiệp quốc về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông báo. Việt Nam hiện giờ là một trong 193 quốc gia Thành viên của ITU. Bộ thông báo và Truyền thông được Chính phủ ủy quyền đại diện Chính phủ Việt Nam tham dự Tổ chức này.

Hội nghị toàn quyền là sự kiện lớn và quan trọng nhất của ITU, được tổ chức 4 năm một lần. Hội nghị toàn quyền năm 2014 được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 20/10 đến 10/11/2014. Tại Hội nghị, các nhà nước thành viên đã tham gia bỏ thăm bầu ra các vị trí điều hành tổ chức ITU, trong đó có Ủy ban thể lệ thông báo vô tuyến (sau đây gọi tắt là “Ủy ban vô tuyến”).

Ủy ban vô tuyến là cơ quan quyền lực cao nhất về lĩnh vực thông tin vô tuyến của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), quyết định và hướng dẫn thực thi hài lệ thông báo vô tuyến điện – được xem là Bộ luật quốc tế trong lĩnh vực vô tuyến điện. Đặc biệt, Ủy ban vô tuyến là cơ quan xử lý các vấn đề tranh chấp về quyền dùng tần số và quỹ đạo vệ tinh giữa các nước- đây là vấn đề mẫn cảm liên tưởng đến chủ quyền quốc gia.

Có thể nói, 12 thành viên của Ủy ban vô tuyến có vị trí vô cùng quan yếu trong việc hoạch định chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu về lĩnh vực vô tuyến. Bởi vậy, 12 vị trí này đã dành được sự quan tâm của nhiều nhà nước trên thế giới và được bầu 4 năm 1 lần. Ông Đoàn Quang Hoan – Cục trưởng Cục tần số vô tuyến điện đã được Bộ thông tin và Truyền thông giới thiệu dự ứng cử vào vị trí thành viên của Ủy ban vô tuyến. Việt Nam nằm trong khu vực châu Á và châu Úc- khu vực có tính cạnh tranh cao nhất thế giới với số lượng 53 nhà nước thành viên và theo quy định chỉ được phân bổ 03 ghế trong Ủy ban này.

Sau hơn một năm hăng hái vận động tranh cử  của Bộ thông báo và Truyền thông tại các diễn đàn lớn trên thế giới,  với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và các đơn vị sở quan, ứng viên của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các ứng viên khác trong khu vực và cùng với đại diện của Nhật Bản và Tiểu vương quốc Ả Rập hợp nhất trở thành thành viên Ủy ban vô tuyến nhiệm kỳ 2015 – 2018.

viet nam thang cu uy ben vo tuyen

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị toàn quyền năm 2014 tại Busan, Hàn Quốc

Việc đắc cử vào thành viên Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường thế giới và tăng cường dự vào các vị trí điều hành trong tổ chức quốc tế, hiệp với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc tăng cường hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, vị trí này cũng góp phần quan yếu vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và vẹn toàn lãnh thổ nhà nước, bảo đảm quyền và ích của Việt Nam về tần số và quỹ đạo vệ tinh.

Theo genk.vn