Tạo máy ảo bằng VirtualBox

Nếu bạn chưa muốn nâng cấp lên Windows 8 hay Windows 10 thì vẫn có thể dùng phần mềm tạo máy ảo VirtualBox để thử nghiệm. Đơn giản vì VirtualBox cho phép chạy đa nền tảng trên một máy…

Thử nâng cấp lên Windows 8 hay Windows 10 chỉ là một trong vô số các trường hợp sử dụng với VirtualBox vì với chức năng tạo máy ảo, bạn được chạy nhiều nền tảng hệ điều hành trên một máy tính duy nhất. VirtualBox có thể vận hành trên đủ các nền tảng Windows, Linux, Mac OS X hay Solaris và có thể giả lập chừng đó nền tảng.

Đương nhiên bạn chỉ cần đảm bảo đủ tài nguyên bộ nhớ thì chạy bao nhiêu nền tảng cũng được.

Dưới đây sẽ là cách tạo máy ảo bằng VirtualBox

Bước 1: Vào đây và tải về phần mềm tạo máy ảo VirtualBox cho hệ điều hành gốc của bạn.

A1-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Vào trang chủ của VirtualBox và tải về phần mềm tạo máy ảo VirtualBox cho hệ điều hành gốc của bạn. Ví dụ trong ảnh ta tải về VirtualBox bản dành cho nền tảng Windows.

Bước 2: Hãy cài đặt phần mềm tạo máy ảo VirtualBox như bình thường. Sau khi cài xong, ngoài giao diện chính của VirtualBox, hãy bấm nút New.

D1-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Sau khi cài xong, ngoài giao diện chính của VirtualBox, hãy bấm nút New.

Bước 3: Đặt tên cho máy ảo mới của bạn, chọn hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành mà bạn định cài cho máy ảo, rồi bấm Next.

D2-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Đặt tên cho máy ảo mới của bạn (số 1), chọn hệ điều hành (số 2) và phiên bản hệ điều hành (số 3) mà bạn định cài cho máy ảo, rồi bấm Next. Trong ảnh ta tạo máy ảo chạy Windows 8.1.

Bước 4: Lựa chọn lượng bộ nhớ RAM cấp cho máy ảo của bạn, đương nhiên lượng RAM còn lại cũng phải đủ cho máy thật hoạt động.

D3-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Lựa chọn lượng bộ nhớ RAM cấp cho máy ảo của bạn. Trong ảnh ta cấp một nửa bộ RAM 4096 MB cho máy ảo, tức là 2048 MB (2 GB).

Bước 5: Đánh dấu lựa chọn Create a virtual hard drive file now rồi bấm Create, như vậy là để tạo ra một file nén trên ổ cứng thật chứa toàn bộ dữ liệu cho máy ảo như một ổ cứng ảo.

D4,5-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Đánh dấu lựa chọn “Create a virtual hard drive file” (khoanh đỏ) rồi bấm Create.

Bước 6: Đánh dấu chọn định dạng file nén rồi bấm Next. Nếu bạn không định dùng file nén ổ cứng ảo này cho một phần mềm máy ảo khác thì nên chọn file VDI của chính VirtualBox.

D5-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Đánh dấu chọn định dạng file nén rồi bấm Next (mũi tên).

Bước 7: Bạn có thể đánh dấu chọn kiểu sử dụng ổ cứng của ổ cứng ảo, hoặc “phình to” tùy theo mức độ sử dụng hoặc chiếm một khoảng nhớ cố định.

D6-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Bạn có thể đánh dấu chọn kiểu sử dụng ổ cứng của ổ cứng ảo, hoặc “phình to” tùy theo mức độ sử dụng (lựa chọn 1) hoặc chiếm một khoảng nhớ nhất định (lựa chọn 2).

Bước 8: Đặt tên cho file ổ cứng ảo của bạn, hay bạn cũng có thể lựa chọn nơi để file ổ cứng ảo này trên ổ cứng thật, rồi chọn dung lượng bộ nhớ được cấp. Chọn xong hãy bấm nút Create.

D7,5-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Đặt tên cho file ổ cứng ảo của bạn (1), hay bạn cũng có thể lựa chọn nơi để file ổ cứng ảo này trên ổ cứng thật (2), rồi chọn dung lượng bộ nhớ được cấp (3, trong ảnh cấp 25 GB). Chọn xong hãy bấm nút Create.

Bước 9: Sau khi tạo thành công, máy ảo mới của bạn sẽ nằm trong danh sách bên trái. Kích đúp vào đó để bật máy ảo này lên.

D8-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Sau khi tạo thành công, máy ảo mới của bạn sẽ nằm trong danh sách bên trái (khung đỏ). Kích đúp vào đó để bật máy ảo này lên.

Bước 10: Trong lần đầu tiên khởi động, máy ảo sẽ đòi cài hệ điều hành như máy thật. Hãy chọn ổ đĩa chứa bộ cài hệ điều hành bạn mong muốn, có thể là ổ đĩa DVD/CD thật hoặc ổ ảo, rồi bấm Start…

D9-VirtualBox-Cach-tao-may-ao-bang-VirtualBox-Phan-mem-tao-may-ao.jpg

Tạo máy ảo bằng VirtualBox: Trong lần đầu tiên khởi động, máy ảo sẽ đòi cài hệ điều hành như máy thật. Hãy chọn ổ đĩa chứa bộ cài hệ điều hành bạn mong muốn, có thể là ổ đĩa DVD/CD thật hoặc ổ ảo, rồi bấm Start (mũi tên)…

(Theo ictnews.vn)