Tăng sức mạnh cho Google Now

Google Now cho phép người dùng mở ứng dụng chụp ảnh, nghe bài hát… nhưng như vậy vẫn là quá ít so với những gì mà trợ lý ảo này có thể làm được.

 

Google Now sức mạnh thêm commandr

Google Now sức mạnh thêm commandr

Mới đây, lập trình viên Ryan Senanayake đã tìm được cách điều khiển các chức năng phần cứng bằng Google Now thông qua ứng dụng Commandr.

Ryan sử dụng câu lệnh “note to self” của Google Now để bắt trợ lý ảo này can thiệp vào các chức năng phần cứng của máy. Bình thường, lênh “note to self” sẽ giúp bạn tạo ghi chú bằng các ứng dụng như Keep, Evernote hoặc bất cứ ứng dụng nào khác mà bạn đặt trước. Bằng cách sử dụng Commandr làm ứng dụng mặc định cho lệnh “note to self”, bạn có thể yêu cầu Google Now thực hiện những tác vụ sau đây:

– Bật/tắt WiFi (Turn On/Off WiFi)

– Bật/tắt Bluetooth (Turn On/Off Bluetooth)

– Bật/tắt GPS (chỉ với một số máy) (Turn On/Off GPS)

– Dừng chơi nhạc (Pause Music)

– Tiếp tục chơi nhạc (Resume Music)

– Bật bài hát tiếp theo (Next Song)

– Bật bài hát trước đó (Previous Song)

– Ghi chú (Note)

– Lệnh cho ứng dụng tự động hóa Tasker

Để ra lệnh cho Google Now làm những việc trên, bạn cần nói câu lệnh bằng tiếng Anh: “Ok, Google note to self <câu lệnh>”. Đây không phải là những câu lệnh mỹ miều nhưng trong một số trường hợp có thể trở nên rất hữu ích.

Tuy nhiên, Commandr vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế. Ví dụ, chức năng bật/tắt WiFi không hoạt động trên Nexus 5, khi dùng Commandr để tắt kết nối Internet thì bạn sẽ không thể bật ứng dụng này lên nữa bởi Google Now cần có Internet để hoạt động.

Dù vậy, nhà phát triển Commandr cho biết sẽ sớm tăng thêm nhiều câu lệnh cho Google Now hơn nữa. Đặc biệt hơn, bạn có thể sử dụng Commandr với Tasker để mở rộng danh sách các tính năng, từ thay đổi chế độ chuông khi đến giờ họp cho tới tắt đèn trong nhà.

 Theo Vnreview