So sánh sự khác nhau giữa Server vật lý, VPS và Cloud Server

Có thể mọi người vẫn còn đang nhầm lẫn giữa máy chủ vật lý, vps, cloud server. Sau đây chúng tôi sẽ cho bạn thấy được và hiểu rõ hơn về bản chất của tứng sản phầm qua bảng phân tích dưới đây:

So sánh sự khác nhau giữa Server vật lý, VPS và Cloud Server

So sánh sự khác nhau giữa Server vật lý, VPS và Cloud Server

Bảng so sánh Server vật lý, VPS, Cloud Server

    Server vật lý     VPS     Cloud server  
Cách thức hoạt động   Là một máy chủ vật lý. Được khởi tạo và hoạt động trên một server vật lý Lưu trữ và hoạt động trên hệ thống hạ tầng cloud (điện toán đám mây).
Độ ổn định và tính sẵn sàng   – Khi máy chủ vật lý hỏng thì toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động. – Ổ cứng hỏng sẽ gây mất dữ liệu, dường như không thể khôi phục. – Máy vật lý hỏng cũng có thể gây nên mất dữ liệu và hệ thống phải dừng hoạt động. – Vào giờ cao điểm server vật lý có thể bị treo dẫn đến VPS ngưng hoạt động. – Công nghệ cloud giúp hệ thống hoạt động ổn định, khả năng uptime 99.99%. – Tất cả các thành phần đều được thiết lập dự phòng, và tự đông thay thế khi bị hỏng đảm bảo hoạt động bình thường nên hệ thống thông tin của bạn luôn an toàn và có tính sẵn sàng 24/7.
Khả năng mở rộng   – Nâng cấp phức tạp vì phải mua thiết bị phần cứng chuyên dụng. – Thời gian downtime khi cần nâng cấp khá lâu. – Không thể mở rộng tài nguyên lớn vì máy chủ vật lý tạo nên VPS không đủ đáp ứng. – Tốn thời gian để nâng cấp mở rộng cho máy chủ vật lý. – Có thể mở rộng hoặc thu hẹp ngay lập tức khi doanh nghiệp có yêu cầu. – Có thể mở rộng và thu hẹp nguồn tài nguyên không giới hạn dung lượng.
Chi phí   – Tốn khá nhiều chi phí đầu tư  cho toàn bộ phần cứng. – Chi phí vận hành, bảo trì hệ thống cũng rất đáng kể. – Chi phí triển khai backup (sao lưu) cao. – Phải chi trả chi phí cho cấu hình VPS đã mua dù sau đó nhu cầu có thấp hơn nhiều. – Chỉ phải chi trả cho nhu cầu thực tế sử dụng (CPU, RAM, HDD…được cấu hình theo yêu cầu). – Chi phí có thể linh hoạt thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp.