Quản lý máy chủ Windows Server 2008

windows-server-2008

Windows Server 2008 giới thiệu một số tính năng mới giúp triển khai và quản lý máy chủ dễ dàng hơn. Để quản trị một máy chủ duy nhất, Server Manager là một Microsoft Management Console (MMC) mới, đem tới các khả năng quản lý suôn sẻ và tích hợp.

Trong các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, có thể tự động hóa việc quản lý nhiều máy chủ bằng cách sử dụng Windows PowerShell, gồm shell kiểu dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản mới được thiết kế đặc biệt để tự động hóa các tác vụ quản lý đối với các vai trò máy chủ, như là Internet Information Services (IIS) và Active Directory. Bất cứ tổ chức nào cũng có thể hưởng lợi từ Windows Deployment Services, Windows Performance và Reliability Monitor.

Server Manager

Console Server Manager mới trong Windows Server 2008 giúp đơn giản hóa việc quản lý và bảo đảm nhiều vai trò máy chủ trong một doanh nghiệp. Server Manager hướng dẫn quản trị viên thông qua quy trình cài đặt, cấu hình, quản lý vai trò máy chủ và các đặc tính được coi là một phần của  Windows Server 2008. Trong Windows Server 2008, một vai trò máy chủ mô tả một chức năng chính của một máy chủ.

Server Manager thay thế một số đặc tính chứa trong Windows Server 2003, bao gồm Manage Your Server, Configure Your Server và Add or Remove Windows Components. Server Manager cũng loại bỏ yêu cầu cần quản trị viên chạy Security Configuration Wizard trước khi triển khai các máy chủ, tức là các vai trò máy chủ được cấu hình với các thiết lập bảo mật được khuyến nghị theo mặc định và sẵn sàng để triển khai ngay sau khi chúng được cài đặt và cấu hình hợp lý.

Server Manager đem tới một khu vực duy nhất để quản trị viên có thể quan sát một cách tổng quan và chính xác một máy chủ, thay đổi các đặc tính hệ thống của máy chủ, cài đặt hoặc gỡ bỏ các vai trò hoặc đặc tính của máy chủ. Với Server Manager, quản trị viên có thể dễ dàng:

 • Xem và thay đổi các đặc tính và vai trò máy chủ đã cài trên một máy chủ.
 • Thực thi các tác vụ quản lý gắn với chu kỳ vận hành của máy chủ, chẳng hạn khởi động hoặc chấm dứt các dịch vụ, và quản lý các tài khoản người dùng tại chỗ.
 • Thực thi các tác vụ quản lý gắn với chu kỳ vận hành của các vai trò đã được cài trên máy chủ.
 • Xác định trạng thái của máy chủ, xác định các sự kiện quan trọng, phân tích và khắc phục sự cố hoặc hỏng hóc liên quan tới cấu hình.
 • Cài đặt hoặc gỡ bớt các vai trò, dịch vụ và tính năng gắn với các vai trò bằng cách sử dụng một dòng lệnh Windows.

Nhờ sử dụng trình hướng dẫn Initial Configuration Tasks (ICT) mới,  Server Manager giúp hợp lý hóa việc hoàn tất quá trình cài đặt và cấu hình ban đầu. ICT hướng dẫn bạn thông qua các quy trình cần thiết để hoàn tất việc cài đặt và cấu hình ban đầu của một máy chủ mới, chẳng hạn: đặc tả mật khẩu của quản trị viên và tên máy tính; đưa máy vào một domain; cho phép thực thi Windows Update và các vai trò của máy chủ.

Các winzard trong Server Manager bố trí hợp lý các tác vụ triển khai máy chủ trong doanh nghiệp của bạn băng cách rút ngắn thời gian cài đặt, cấu hình hoặc gỡ bỏ các vai trò, dịch vụ đi kèm với từng vai trò, và các đặc tính. Có thể cài đặt, cấu hình nhiều vai trò, dịch vụ đi kèm với từng vai trò hoặc đặc tính trong một phiên duy nhất bằng cách sử dụng các winzard Server Manager.Việc kiểm tra sự thiếu hụt được thực hiện khi bạn thực hiện qua các wizard Server Manager, đảm bảo rằng tất cả các vai trò và dịch vụ cần thiết của những vai trò được lựa chọn sẽ được cài đặt, và không gỡ đi bất cứ vai trò hay dịch vụ nào mà vẫn cần thiết cho các vai trò hay dịch vụ vai trò còn lại.

Server Manager cũng đem tới một công cụ kiểu dòng lệnh – đó là ServerManagerCmd.exe- công cụ này cho phép bạn cài đặt và gỡ bỏ các vai trò và đặc tính từ một lời nhắc kiểu dòng lệnh hoặc bằng cách sử dụng các script. Bạn có thể sử dụng ServerManagerCmd.exe để cài đặt và gỡ bỏ các vai trò, dịch vụ của vai trò và đặc tính. ServerManagerCmd.exe cho phép bạn truy vấn máy chủ để lấy ra danh sách các vai trò và đặc tính có sẵn, cũng như những vai trò và đặc tính hiện đang được cài trên máy chủ.

Windows PowerShell

Windows PowerShell là một ngôn ngữ kịch bản và cấu trúc shell kiểu dòng lệnh mới, giúp các Chuyên gia CNTT có được hiệu suất cao hơn và khả năng kiểm soát việc quản trị hệ thống dễ dàng hơn.Windows PowerShell tăng tốc quá trình tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống và có thể giúp tổ chức cải thiện khả năng giải quyết sự cố riêng liên quan tới việc quản lý hệ thống trong môi trường máy chủ của bạn.

Windows PowerShell dễ ứng dụng, dễ học và sử dụng vì ngôn ngữ này không yêu cầu phải có kiến thức nền về lập trình và nó làm việc với cơ sở hạ tầng CNTT, các script và công cụ kiểu dòng lệnh hiện có của bạn. Không giống như đa số các shell thông thường nhận và trả lại định dạng văn bản, Windows PowerShell – được xây dựng trên CLR (Common Language Runtime) của .NET và .NET Framework – chấp nhận và trả lại đối tượng. Sự thay đổi cơ bản về môi trường này đem tới toàn bộ các công cụ và phương pháp mới cho chức năng quản lý và cấu hình của Windows.

Windows PowerShell giới thiệu khái niệm “cmdlet”, một công cụ kiểu dòng lệnh đơn chức năng được xây dựng sẵn trong shell. Windows PowerShell giới thiệu hơn 130 cmdlets chuẩn và bạn có thể tự soạn ra các cmdlets của riêng mình. Mỗi cmdlet có thể được sử dụng một cách riêng lẻ nhưng sức mạnh của chúng lại được thực thi bạn kết hợp các công cụ đơn giản này để thực hiện những tác vụ phức tạp.

Windows PowerShell là một công cụ hữu ích để quản lý các vai trò cụ thể trong Windows Server 2008 như Internet Information Services (IIS) 7.0 và Terminal Server, cũng như Microsoft Exchange Server 2007 và Microsoft Operations Manager 2007:

 

 • Quản lý Terminal Server
  Vì Terminal Server lưu trữ vô số dữ liệu trong Windows Management Instrumentation (WMI) nên quản trị viên có thể tự động hóa các thay đổi về cấu hình Terminal Server bằng các script trong Windows PowerShell và kiểm tra sự tương đồng, khác biệt về cấu hình trên khắp khu vực Terminal Server. Hãy xem vô số ví dụ script tại TechNet ScriptCenter.

 

 • Triển khai và cấu hình Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0)
  Windows PowerShell là giải pháp lý tưởng, phù hợp cho việc quản lý IIS 7.0, bao gồm triển khai và cấu hình IIS 7.0 trên toàn bộ Web farm. Hãy tìm thêm thông tin tại IIS.net và Channel 9. Hãy gửi tới một script IIS để tham gia Cuộc thi Viết Script Windows PowerShell, và có cơ hội giành được một bộ Xbox hoặc một chuyến du lịch tới Trụ sở Microsoft tại Redmond.

 

 • Quản lý các dịch vụ kiểu dòng lệnh, quy trình, đăng ký và dữ liệu WMI
  Các tác vụ quản trị máy chủ phổ biến khi cần, như là xác định các dịch vụ hoặc quy trình đang chạy, quan sát việc đăng ký, đọc và thay đổi các thiết lập được lưu trong WMI trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ khả năng nhận dịch vụ (get-service), thực hiện quy trình (get-process), lấy đối tượng trong wmi (get-wmiobject) và provider registry cho Windows PowerShell bằng công cụ theo dòng lệnh tích hợp sẵn (cmadlets).

Windows Deployment Services

Windows Deployment Services, phiên bản được cập nhật và thiết kế lại của Remote Installation Services (RIS), là một bộ các thành phần cùng làm việc trong Windows Server 2008 để cho phép triển khai các hệ điều hành, cụ thể là Windows Vista.

Windows Deployment Services hỗ trợ bằng cách nhanh chóng nhận và triển khai các hệ điều hành Windows. Bạn có thể dùng Windows Deployment Services để cài đặt cho các máy tính mới bằng cài đặt qua mạng. Điều này có nghĩa là bạn không phải trực tiếp có mặt tại mỗi máy tính và cài đặt trực tiếp từ một đĩa CD hay DVD. Bạn cũng có thể sử dụng Windows Deployment Services để tái xác định mục đích cho các máy tính đang có.

Windows Reliability và Performance Monitor

Windows Server 2008 chứa Windows Reliability và Performance Monitor để mang lại cho Chuyên gia CNTT các công cụ giám sát và đánh giá hiệu năng và tính tin cậy của hệ thống. Windows Reliability và Performance Monitor là một snap-in MMC kết hợp chức năng của các công cụ độc lập trước đây, bao gồm: Performance Logs & Alerts, Server Performance Advisor, và System Monitor.

Snap-in này cung cấp một giao diện đồ họa để tùy biến việc thu thập dữ liệu liên quan tới hiệu năng và các phiên Event Trace. Nó cũng chứa Reliability Monitor, đây là một snap-in MMC có nhiệm vụ theo dõi những thay đối với hệ thống và so sánh chúng với những thay đổi trong trạng thái ổn định của hệ thống, đem tới khả năng quan sát ở chế độ đồ họa về mối quan hệ này.