Thuê tủ Rack FPT

Cho thuê t Rack là dịch vụ VDO cung cấp cho quý Khách hàng vị trí đt t Rack (không gian, diện tích), tủ mạng và các kết nối mạng Internet cho khách hàng tại các trung tâm dữ liệu ( Data center ). Tủ Rack đặt tại Datacenter FPT