Máy chủ dùng riêng Viettel

Máy chủ được đặt tại các Data center đạt tiêu chuẩn Tier III của Viettel Hà Nội và HCM đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.