Máy chủ ảo Viettel

Máy chủ ảo ( Virtual Private Server – VPS ) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể quản trị từ xa, cài đặt phần mềm theo nhu cầu, xây dựng server web, email, backup,… Máy chủ đặt tại Viettel