Giải pháp cân bằng tải máy chủ

Ứng dụng giải pháp cân bằng tải máy chủ, Server Load Balancing giúp các tổ chức, doanh nghiệp có được sự ổn định và tốc độ đường truyền nhanh, hệ thống máy chủ dịch vụ hoạt động liên tục với hiệu xuất tối đa.