Chỗ đặt máy chủ VDC

Máy chủ được đặt tại các Data center VDC – VNPT Hà Nội và HCM đảm bảo các kết nối Internet, ổn định và bảo mật cho máy chủ hoạt động 24/7/365.