Lỗi Server Error in ‘/’ Application như thế nào? Fix lỗi có dễ không?

Lỗi Server Error in ‘/’ Application

__________________________________________________
Configuration Error Description: An error occurred during the processing of a configuration file required 
to service this request.
Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.
Parser Error Message: It is an error to use a section registered 
as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level.
This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. 
Source Error:
Line 63: ASP.NET to identify an incoming user.
Line 64: -->
Line 65: <authentication mode="Windows"/>
Line 66: <!--<forms loginUrl="~/SCR.UI/Login1.aspx"/>
Line 67: </authentication>-->
Source File: D:\BarclaysPayamentManagementSystem\scr.ui\web.config
Line: 65

__________________________________________________

Lỗi Server Error in ‘/’ Application là gì?

Thông báo lỗi trình phân tích cú pháp: Đây là lỗi khi sử dụng phần được đăng ký như allowDefinition = ‘MachineToApplication’ vượt quá mức ứng dụng. Lỗi này có thể được gây ra bởi một thư mục ảo không được cấu hình như một ứng dụng trong IIS.

Điều này xảy ra vì bạn đã không cấu hình thư mục ảo WebMail Pro làm ứng dụng trong IIS của bạn. Để thực hiện việc này, hãy chạy Trình quản lý IIS của bạn (Bắt đầu / Cài đặt / Bảng điều khiển / Công cụ quản trị / Dịch vụ thông tin Internet) và mở các thuộc tính thư mục ảo WebMail Pro, sau đó nhấp vào nút Tạo trong phần Cài đặt ứng dụng của tab Thư mục ảo:

Lỗi Server Error in '/' Application

Khi bạn đã định cấu hình thư mục ảo làm ứng dụng, bạn sẽ thấy như sau:

Windows 2000 / XP (IIS5):

Lỗi Server Error in '/' Application

Windows 2003/2008 / Vista (IIS6, IIS7):

Lỗi Server Error in '/' Application

Nếu bạn thấy những điều sau đây trong chi tiết lỗi:

Trình xử lý WebResource.axd phải được đăng ký trong cấu hình để xử lý yêu cầu này.

Đó là một vấn đề nổi tiếng của IIS 7 nếu bạn có Coldfusion được cài đặt trên máy chủ của bạn. Để loại bỏ lỗi này, bạn cần phải loại bỏ các mục ánh xạ xử lý ColdFusion mặc định từ ứng dụng WebMail Pro thông qua Trình quản lý IIS 7 của bạn . Khi đã xong, ASP.NET bắt đầu hoạt động bình thường.

Nếu bạn gặp lỗi Server Error in ‘/’ Application này hãy thử cách của chúng tôi.

Cách sửa lỗi Server Error in ‘/’ Application

Bạn có thể gặp phải lỗi này khi cố duyệt một ứng dụng asp.net.

Thông tin gỡ lỗi cho thấy rằng “Lỗi này có thể được gây ra bởi một thư mục ảo không được cấu hình như một ứng dụng trong IIS”. Tuy nhiên, lỗi này xảy ra chủ yếu trong số 2 trường hợp.

Trường hợp 1:

Khi bạn tạo một ứng dụng web mới bằng cách sử dụng studio.net trực quan, nó sẽ tự động tạo thư mục ảo và cấu hình nó như một ứng dụng. Tuy nhiên, nếu bạn tự tạo thư mục ảo và nó không được cấu hình như một ứng dụng, thì bạn sẽ không thể duyệt ứng dụng và có thể gặp lỗi trên. Thông tin gỡ lỗi bạn nhận được như đã đề cập ở trên, có thể áp dụng cho trường hợp này.

Để giải quyết nó, Nhấp chuột phải vào thư mục ảo – chọn thuộc tính và sau đó nhấp vào “Tạo” bên cạnh Nhãn “Ứng dụng” và hộp văn bản. Nó sẽ tự động tạo ra “ứng dụng” bằng cách sử dụng tên của thư mục ảo. Bây giờ ứng dụng có thể được truy cập.

Bạn có thể xem thêm các lỗi khác: Giải pháp sửa lỗi 500 Internal Server Error trong WordPress

Trường hợp 2:

Khi bạn có các thư mục con trong ứng dụng của mình, bạn có thể có tệp web.config cho thư mục con. Tuy nhiên, có một số thuộc tính không thể được đặt trong web.config của thư mục con như xác thực, trạng thái phiên (bạn có thể thấy thông báo lỗi hiển thị số dòng nơi xác thực hoặc sessionstate được khai báo trong web.config của thư mục con). Lý do là, các thiết lập này không thể được ghi đè ở cấp thư mục con trừ khi thư mục con cũng được cấu hình như một ứng dụng (như đã đề cập trong điểm trên).

Chủ yếu là chúng ta có thực hành thêm web.config vào thư mục con nếu chúng ta muốn bảo vệ quyền truy cập vào các thư mục con (ví dụ, thư mục là admin và chúng tôi muốn bảo vệ các trang quản trị từ người dùng chưa được quản lý).

Xem thêm: Dịch vụ cho thuê máy chủ giá rẻ

Chúc bạn may mắn!