Hướng dẫn thêm website trên VPS Apache CentOS

vdo.com.vn – Có khá nhiều cách và công cụ giúp người dùng có thể thêm website vào vps, tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn hướng dẫn thêm website trên VPS Apache CentOS một cách chi tiết và hiệu quả nhất. Bạn đọc quan tâm hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây của chúng tôi nhé!

huong-dan-website-tren-vps-apache-centos-2

1/ Virtual Hosts là gì?

Để một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau thì không thể thiếu Virtual Hosts. Để có thể thêm website trên VPS Apache chạy CentOS bằng Virtual Hosts bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị server

Đã cài đặt sẵn webserver Apache trên CentOS, có thể tham khảo bài viết cài đặt LAMP trên CentOS

Bước 2: Tạo thư mục chứa website

Với mình, mình sẽ tạo thư mục ở folder /var/www . Cú pháp sẽ là như này nhé bạn:

sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html

Chú ý: thay example.com bằng domain của bạn.

Bước 3: Gán quyền

Đảm bảo cho website hoạt động bình thường

sudo chown -R apache:apache /var/www/example.com/public_html

Ngoài ra chmod 755 để đảm bảo mọi người có thể xem được website của bạn

sudo chmod 755 /var/www

Bước 4: Cài đặt Virtual Hosts

Đối với bước này bạn cần chỉnh sửa file cấu hình mặc định của Apache

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Bạn hãy thêm đoạn sau vào cuối file:

NameVirtualHost *:80
#
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
# SSL protocol.
#

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
ServerName www.example.com
ServerAlias example.com
ErrorLog /var/www/example.com/error.log
CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
</VirtualHost>

Chú ý: các dòng NameVirtualHost, Virtual Host, Document Root, and Server Name bạn đều cần chỉnh sửa lại cho phù hợp.

– Lưu lại và thoát.

Bước 5: Khởi động lại Apache

Bạn hãy thao tác cho dừng tất cả tiến trình Apache

sudo apachectl -k stop

Bước 6: Khởi động Apache

sudo /etc/init.d/httpd start

Bước 7: Test thử domain

Giờ mình sẽ tạo thử file index.html để test thử domain example.com có hoạt động đúng không nhé.

sudo nano /var/www/example.com/public_html/index.html

Thêm đoạn code html vào file

<html>
<head>
<title>www.example.com</title>
</head>
<body>
<h1>Success: You Have Set Up a Virtual Host</h1>
</body>
</html>

– Lưu và thoát.

Bây giờ bạn hãy test thử với link http://example.com, nếu kết quả hiện ra như bên dưới là thành công.

huong-dan-website-tren-vps-apache-centos-1

2/ Cài đặt thêm Virtual Hosts:

Để thêm nhiều website nữa vào VPS, bạn có thể lặp lại các thao tác trên chúng tôi đã hướng dẫn. Cấu trúc file config của Apache lúc này sẽ tương tự như sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
ServerName www.example.com
ServerAlias example.com
ErrorLog /etc/var/www/example.com/error.log
CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/example.org/public_html
ServerName www.example.org
ServerAlias example.org
ErrorLog /var/www/example.org/error.log
CustomLog /var/www/example.org/requests.log common
</VirtualHost>

Khởi động lại Apache là tất cả các website sẽ hoạt động.

Trên đây là toàn bộ những thao tác bạn cần thực hiện để có thể thêm website vào vps thành công nhất. Hi vọng những kiến thức chúng tôi chia sẻ thực sự hữu ích đối với bạn.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn hocvps.com