Hướng dẫn tạo đám mây riêng bằng Hyper-V (Phần 4)

Như ở bài trước đã hướng dẫn người dùng cách tạo file ảnh thực thi và gán file ảnh vào Windows Deployment services. Mặc dù file ảnh mà chúng ta đã tạo có thể khởi chạy được ngay nhưng nó thực sự chưa sẵn sàng đi vào sử dụng. Do ta đang tạo một đám mây riêng với mục tiêu cuối cùng là có thể tạo ra những máy ảo bên trên qua trình điều khiển dịch vụ (self-service console). Trước khi đạt được mục tiêu này thì file ảnh cần được chuẩn hóa.

Hướng dẫn tạo đám mây riêng bằng Hyper-V (Phần 4)

Như các bạn đã biết thì mỗi bộ cài đặt Windows đều chứa thông tin như tên máy và SID để nhận dạng duy nhất máy tính trong mạng. Cũng như vậy, các máy ảo sử dụng hệ điều hành Windows không thể sao y được nếu chúng đang chạy một bộ cài đặt Windows thông thường, do quá trình sao y sẽ làm trùng lặp máy trên mạng. Trong trường hợp như vậy, ta cần chuẩn hóa file ảnh đã tạo. Việc chuẩn hóa sẽ gỡ bỏ thông tin nhận dạng vì thế máy ảo có thể được sao y bao nhiêu lần cũng được.

Bây giờ, hãy tạo và sau đó chuẩn hóa cho một máy ảo theo file ảnh đã có, bắt đầu bằng việc sử dụng một server đang chạy Hyper-V để tạo ra một máy ảo mới. Để làm điều này, mở trình quản lý Hyper-V Manager và chọn New|Virtual Machine từ khung Actions. Khi cửa sổ cài đặt máy ảo mới hiện lên, kích Next để bỏ qua màn hình Welcome.

Trong bài trước, chúng ta đã tạo 2 file ảnh cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Ở đây ta sẽ sử dụng file ảnh Windows 7. Do đó, chỉ định file ảnh Windows 7 làm tên máy ảo. Màn hình còn có tùy chọn cho phép quy định vị trí lưu máy ảo.

Nhấn Next để sang cửa sổ thiết lập bộ nhớ RAM cho máy ảo. Bộ nhớ Ram tối thiểu nên cấp là 1024MB.

Màn hình kế tiếp sẽ yêu cầu chỉ định cạc mạng cho máy ảo sử dụng. Mặc định thì các máy ảo không được cấu hình kết nối ra mạng nên hãy chắc chắn bạn đã chọn cạc mạng trước khi nhấn Next.

Tiếp theo, ta sẽ phải chỉ định dung lượng ổ đĩa cứng ảo. Nên cấp phát tối thiểu 50GB. Tuy nhiên, dù bạn có chỉ định kích thước ổ cứng tối đa 2040GB thì file ổ cứng ảo thực tế sẽ chỉ lớn bằng lượng dữ liệu được lưu trong nó.

Màn hình tiếp theo hỏi bạn có muốn cài đặt hệ điều hành không. Chọn tùy chọn cài đặt một hệ điều hành từ server cài đặt trên mạng, như hình dưới. Nhấn Finish để tạo máy ảo.

hyperV1

Cài đặt Windows

Khi bạn trở lại màn hình Hyper-V Manager, kích đúp vào máy ảo mới tạo. Máy ảo ban đầu ở chế độ tắt (power off), vì vậy hãy chọn Start từ thực đơn Action để bật máy. Sau vài phút khởi động, máy ảo được nhận một địa chỉ IP từ DHCP server. Khi đó, ta phải nhanh tay nhấn phím F12 để bắt đầu chế độ khởi động qua mạng. Lúc này, máy ảo sẽ tải một môi trường tiền khởi động cho Windows, như hình dưới.

hyperV2

Hãy chắc chắn rằng đã chọn đúng bàn phím chuẩn và sau đó kích vào Run the Deployment Wizard to install a new Operating System. Tiếp theo, cung cấp username, tên miền và mật khẩu có thể dùng để kết nối tới thư mục chung.

Sau khi nhập thông tin nhận thực, nhấn OK. Chọn hệ điều hành muốn cài.

hyperV3

Kích Next để nhập tên máy. Tên máy được chọn không phù hợp do ta sẽ chuẩn hóa file ảnh, vì thế chỉ cần nhấn Next để chấp nhận tên mặc định.

Màn hình kế tiếp hỏi tên miền (domain) người dùng muốn gia nhập. Ta sẽ chưa tham gia miền nào lúc này. Thay vào đó chọn Join a Workgroup và nhấn Next. Chọn Do Not Restore User Data and Settings và nhấn Next một lần nữa.

Lúc này, hãy kiểm tra lại ngôn ngữ, định dạng giờ và bàn phím đã chọn rồi kích Next để chọn múi giờ.

Tiếp theo, chọn Capture an Image of this Reference Computer, như hình dưới. Trường Location phải trỏ đến thư mục chung và ta phải chỉ định tên nhận dạng cho file ảnh đang tạo.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn tạo đám mây riêng bằng Hyper-V (Phần 3)

hyperV4

Kích Next sau đó nhấn Begin. Windows 7 bắt đầu được cài đặt.

hyperV5

Sau khi hoàn tất các bước cài đặt cơ bản, một file ảnh được tạo (loại file .WIM).

hyperV6

Những thông tin nhận thực được nhập trước đó để file .WIM tạo được sau quá trinh cài đặt Windows được ghi vào thư mục chung qua đường dẫn ta đã cung cấp.

Kết luận

Bây giờ, chúng ta đã có một file ảnh chuẩn hóa có thể dùng để triển khai thêm nhiều máy ảo khác. Bản thân những máy ảo này sẽ nằm phía trên Hyper-V. Ở bài trước, chúng ta đã tạo file ảnh Hyper-V và file ảnh đó có thể được sử dụng để tạo nhiều server Hyper-V.

Tất nhiên, Hyper-V chỉ là một nền tảng làm chủ máy ảo. Hạ tầng đám mây riêng thực sự dẽ dựa trên trình quản lý máy ảo System Center Virtual Machine Manager và Self Service Portal phiên bản 2.0. Ở bài tiếp theo, ta sẽ học cách xây dựng hạ tầng đám mây riêng. Sau đó là cách sử dụng file ảnh vừa tạo để tự động tạo các máy ảo trong đám mây riêng.