Hướng dẫn add IP VPS, server window 2003

Với việc sử dụng dịch vụ VPS, server riêng cài đặt window server 2003 các bạn cần gán thêm( add) IP cho VPS.

Mục đích để phong phú thêm các IP sử dụng hoặc đánh lừa hacker IP gốc sử dụng. Để thực hiện các bạn cấu hình theo các hướng dẫn sau:

* Bước 1: Remote VPS, server với thông tin được các nhà cung cấp gửi.

Sau đó click chuột phải vào biểu tượng my network place theo hình dưới:

add_IP_VPS_server_buoc_1

Bước 2: Tiếp theo>>

add_IP_VPS_server_buoc_2

* Bước 3: Tiếp theo >>

add_IP_VPS_server_buoc_3

* Bước 4: Tiếp theo >>

Bước này thường nhà cung cấp đã cấu hình cho bạn IP chính sử dụng VPS hoặc server rồi.

add_IP_VPS_server_buoc_4

* Bước 5 : Thực hiện chọn add và gán thêm IP và subnet mask mà nhà cung cấp gửi cho bạn và sử dụng.

add_IP_VPS_server_buoc_5

Chúc các bạn thành công!