Học cách tạo USB cài Win bằng PowerISO

Trường hợp cài Win là trường hợp phổ biến nhất làm nảy sinh nhu cầu tạo USB “boot” được, nghĩa là USB trở thành ổ đĩa ngoài mà từ đó máy tính truy xuất đầu tiên khi khởi động.

Người ta cần tạo USB “boot” được khi ổ đĩa DVD/CD hỏng hoặc thậm chí khi thiết bị không có ổ DVD/CD. Nhất là trong trường hợp cài Win (hệ điều hành Windows) thì nếu không dùng được ổ đĩa DVD/CD, người ta chỉ còn cách dùng USB.

Hiện nay có nhiều công cụ để biến USB thành ổ cài Win, trong đó có Grub4Dos. Mặc dù vậy, PowerISO có vẻ vẫn là công cụ quen thuộc và đảm bảo hơn cả. PowerISO giờ đã lên đến bản 6.1, không miễn phí nhưng bạn có thể dùng thử.

Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1:

Dọn trống USB

Thao tác dọn trống, hay “format” ổ nhớ USB là cần thiết trước khi bạn có thể tạo USB “boot” được. Để “format” USB thì bạn có thể dùng những phần mềm như USB Disk Storage Format, nhưng cũng có thể dùng ngay công cụ có sẵn của Windows.

Bước 1: Nhớ lưu lại hết dữ liệu quan trọng trong USB trước khi kích chuột phải vào ổ USB và chọn Format.

A1-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Nhớ lưu lại hết dữ liệu quan trọng trong USB trước khi kích chuột phải vào ổ USB và chọn Format (mũi tên).

Bước 2: Nhớ bỏ đánh dấu Quick Format để USB của bạn được dọn toàn diện hơn, rồi bấm Start…

A2-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Nhớ bỏ đánh dấu Quick Format (khoanh đỏ) để USB của bạn được dọn toàn diện hơn, rồi bấm Start…

A3-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Bấm OK để xac nhận quyết định dọn trống trơn ổ nhớ USB.

Tải PowerISO và cài đặt

Bước 1: Lên trang chủ PowerISO và bấm chọn tải về bản PowerISO mới nhất phù hợp với cấu trúc hệ điều hành của bạn.

B1-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Lên trang chủ PowerISO và bấm chọn tải về bản PowerISO mới nhất phù hợp với cấu trúc hệ điều hành của bạn, 32 bit (số 1) hoặc 64 bit (số 2).

Bước 2: Dùng file chạy tải về để cài đặt như bình thường, chỉ lưu ý rằng bạn nên bấm Skip hoặc bỏ đánh dấu những đề nghị cài phần mềm đi kèm.

B3-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Dùng file chạy tải về để cài đặt như bình thường, chỉ lưu ý rằng bạn nên bấm Skip (khoanh đỏ) hoặc bỏ đánh dấu những đề nghị cài phần mềm đi kèm.

Bước 3: Đến cuối quá trình cài đặt, bạn sẽ được tùy chỉnh một số thiết lập cho PowerISO, ví dụ như thêm bớt danh sách các định dạng file hỗ trợ. Cuối cùng hãy bấm Close.

B8-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Đến cuối quá trình cài đặt, bạn sẽ được tùy chỉnh một số thiết lập cho PowerISO, ví dụ như thêm bớt danh sách các định dạng file hỗ trợ (khung đỏ). Cuối cùng hãy bấm Close.

Tạo USB cài Win bằng PowerISO

Bước 1: Trong lần đầu mở PowerISO lên, sẽ có ngay thông báo bạn chỉ đang dùng thử. Hãy bấm vào Continue unregistered để tiếp tục.

D1-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Trong lần đầu mở PowerISO lên, sẽ có ngay thông báo bạn chỉ đang dùng thử. Hãy bấm vào “Continue unregistered” (mũi tên) để tiếp tục.

Bước 2: Ngoài giao diện chính của PowerISO, hãy bấm tab Tools và chọn Create Bootable USB Drive…

D2-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Ngoài giao diện chính của PowerISO, hãy bấm tab Tools và chọn Create Bootable USB Drive (mũi tên).

D3-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Bấm OK để xác nhận quyết định bằng quyền quản trị máy.

Bước 3: Lựa chọn file ISO hoặc bất kỳ dạng file nén nào phù hợp khác (file chứa nội dung bạn cần cho máy tính lúc khởi động, cụ thể ví dụ như bản cài Win), lựa chọn ổ USB “đối tượng”, rồi bấm Start…

D4,5-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Lựa chọn file ISO hoặc bất kỳ dạng file nén nào phù hợp khác (số 1), lựa chọn ổ USB “đối tượng” (số 2), rồi bấm Start…

D5-PowerISO-Cach-tao-USB-cai-Win-bang-PowerISO-Cach-tao-USB-boot.jpg

Tạo USB cài Win bằng PowerISO 6.1: Bấm OK để xac nhận quyết định ghi dữ liệu “boot” được vào USB.

(Theo ictnews.vn)