Doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng truy nhập Internet thành công hơn 90%

Kể từ ngày 1/3/2015, tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 phải bảo đảm chỉ tiêu tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ đạt từ 90% trở lên.

Doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng truy nhập Internet thành công hơn 90%

Quy chuẩn về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 là cơ sở để người dùng giám sát chất lượng dịch vụ của các DN (Ảnh: Internet)

Bộ TT&TT vừa ra Thông tư 10/2014/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” (QCVN 81:2014/BTTTT).

Theo đó, từ ngày 1/3/2015, các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 (gọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet) phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng hạp với các mức chỉ tiêu chất lượng quy định tại Quy chuẩn QCVN 81:2014/BTTTT.

Cụ thể, về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật, Quy chuẩn quy định: chỉ tiêu về tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ (tỷ lệ giữa số lần truy nhập thành công dịch vụ trên tổng số lần truy nhập dịch vụ) phải đạt từ 90% trở lên. Ngoại giả, thời kì trễ truy nhập dịch vụ trung bình phải không lớn hơn 10 giây.

>>> Đọc thêm: Tăng tốc độ Internet lên gấp 10 lần

Phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng nêu trên là phương pháp mô phỏng với số lượng mẫu đo tối tiểu là 1.500 mẫu, phân bố đều theo các điều kiện đo kiểm: trong nhà, ngoài trời tại các vị trí khăng khăng, đo ngoài trời di động. Với mỗi điều kiện đo kiểm thực hiện đo vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng cung cấp dịch vụ. Khoảng cách giữa hai mẫu đo liên tục xuất hành từ một thiết bị người dùng không nhỏ hơn 30 giây.

Bên cạnh đó, Quy chuẩn QCVN 81:2014/BTTTT cũng quy định cụ thể về các chỉ tiêu chất lượng phục vụ như: tỷ lệ khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải có văn bản phúc đáp cho 100% khách hàng khiếu nại trong hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại; thời gian cung cấp dịch vụ trợ giúp khách hàng bằng nhân công qua điện thoại là 24 giờ trong ngày…

Doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng truy nhập Internet thành công hơn 90%

Theo Ictnews