Cách chọn domain cho trang web

Cách chọn domain cho trang web

Xem thêm

Chỗ đặt máy chủ có quan trọng không?

Chỗ đặt máy chủ có quan trọng không trong khi hầu như người dùng chỉ quan tâm đến máy chủ,  chất lượng và độ ổn đinh có đảm bảo không? Thực ra muốn máy chủ vận hành ổn định, ít hỏng hóc, thì chỗ đặt máy chủ là vô cùng quan trọng. Vậy chỗ đặt máy chủ như thế nào thì đảm bảo yêu cầu kỹ thuật? Nguồn điện phải ổn định và liên tục: nếu không sẽ ảnh hưởng đến công tác làm việc của máy như sao lưu, nhập xuất dữ liệu, làm ảnh hưởng đến công việc của người dùng,...

Xem thêm