Chính thức đấu giá tên miền “Hot” – Bộ thông tin truyền thông

Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 1-7 quy định, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được quyết định giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông, tên miền Internet trước khi tổ chức đấu giá.

Theo đó, mỗi doanh nghiệp, cá nhân trúng đấu giá được phân bổ một hoặc nhiều tên miền Internet; một hoặc một số mã, số, khối số theo quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tổ chức và cá nhân được tham gia đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet và chỉ doanh nghiệp mới được tham gia đấu giá kho số viễn thông.

Đấu giá tên miền "Hot" - Bộ thông tin truyền thông

Đấu giá tên miền “Hot” – Bộ thông tin truyền thông

Việc xác định tên miền Internet nào mang ra đấu giá sẽ thực hiện thông qua khảo sát nhu cầu sử dụng. Sẽ mang ra đấu giá các tên miền đăng ký sử dụng nhiều.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phê duyệt danh sách tên miền này và bộ trưởng sẽ là người quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet trước khi tổ chức đấu giá. Việc trả giá được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Các tổ chức, cá nhân không được chuyển nhượng tên miền ưu tiên bảo vệ gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và tên miền liên quan đến lợi ích, an ninh của quốc gia; tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tạm ngừng sử dụng.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tên miền phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền với nhà đăng ký đang quản lý tên miền đó. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9.