Cài đặt Microsoft Exchange Server 2010

ms-exchange

Hơn bao giờ hết, hiện nay trong các doanh nghiệp và tổ chức đang có nhu cầu sử dụng các công cụ giao tiếp hiệu quả và linh hoạt như e-mail, instant messaging, VoIP… Với Microsoft Exchange Server 2010 bạn có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu trên mà vẫn đạt được độ tin cậy, bảo vệ thông tin liên lạc và hỗ trợ tốt cho nhu cầu làm việc di động của người dùng.

Để tìm hiểu thêm các tính năng của Micorsoft Exchange Server 2010, mời các bạn đọc thêm bài viết Tổng quan Microsoft Exchange Server 2010

 A. Những đặc điểm cần lưu ý trước khi cài đặt Exchange Server 2010

Exchange Server roles: Exchange Server 2010 được chia thành 5 Server Roles có vai trò và chức năng riêng biệt

>>> Cluster là gì? Tất cả các điều cần biết về Cluster

 1. Edge Transport server role:

– Đóng vai trò là 1 SMTP Gateway để vận chuyển e-mail giữa hệ thống nội bộ và internet

– Có chức năng loc Spam E-mail

– Để đảm bảo bào mật, chúng ta nên cài đặt Edge Transport trên 1 Server không tham gia AD domain (Stand Alone Server) trong hệ thống DMZ

2. Hub Transport server role:

– Nếu trong hệ thống không có Edge Transport Server, Hub Transport server sẽ đảm nhiệm chức năng vận chuyển e-mail giữa hệ thống nội bộ và internet

– Ngoài ra,  Hub Transport server còn đảm nhiệm chức năng vận chuyển e-mail trong hệ thống nội bộ

– Có chức năng lọc Spam E-mail

– Hub Transport server phải là thành viên của hệ thống AD domain (Member Server)

3. Mailbox server role

– Có chức năng lưu trữ, quản lý mailbox database & public folder database

– Mailbox server phải được cài đặt trên Member Server

4. Client Access server role

– Có vai trò hỗ trợ các kết nối từ Mail Client, bao gồm MAPI client, Outlook Web App (HTTP/HTTPS), POP3 client, IMAP Client, Outlook Anywhere (RPC over HTTP), Exchange ActiveSyns client

(Lưu ý: Trong phiên bản Exchange Server 2007 MAPI client kết nối trực tiếp tới Mailbox Server, trong phiên bản Exchange Server 2010 MAPI client kết nối tới Client Access server, MAPI Client chỉ kết nối trực tiếp tới Mailbox server khi truy cập Public Folder)

– Client Access server phải được cài đặt trên Member Server

5. Unified Messaging server role

– Có vai trò cung cấp nền tảng để tích hợp các dịch vụ Voice & Fax vào hệ thống E-mail của bạn

– Hỗ trợ truy cập  Voice Messages (thư thoại) & Fax

– Unified Messaging server phải được cài đặt trên Member Server

B. Mô hình cài đặt Exchange Server 2010:

– Đối với hệ thống vừa & nhỏ chúng ta có thể cài tất cả các server role trên 1 server vật lý ngoại trừ Edge Transport server

– Đối với hệ thống lớn chúng ta có thể cài mỗi server role trên mỗi server vật lý khác nhau

C. Để cài đặt Exchange Server 2010, các bạn phải thỏa các yêu cầu sau:

Yêu cầu phần cứng:

– Processor core:

 • Tối thiểu: 2
 • Đề nghị: 8
 • Tối đa: 24

– Memory:

 • Đề nghị: 8
 • Tối đa: 64

Yêu cầu cơ sở hạ tầng:

– Active Directory:

 • Schema master phải sử dụng Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2
 • Tất cả Global Catalog phải sử dụng Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2
 • Domain & Forest funtional level tối thiểu là chế độWindows Server 2003

– DNS:đảm bảo phân giải thành công tên của các Domain Controller & DNS Server

Yêu cầu OS, Roles & Features:

– Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2 64bit

– Đảm bảo phải Start services Net.Tcp Port Sharing Service (Startup Type: Automatic)

– 2007/2010 Office System Converter: Microsoft Filter Pack

– Web Server (IIS) server role:

 • ISAPI Extensions
 • IIS 6 Metabase Compatibility
 • IIS 6 Management Console
 • Basic Authentication
 • Windows Authentication
 • Digest Authentication
 • Dynamic Content Compression
 • .NET Extensibility

– Windows Server 2008 features

 • Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1) trở lên
 • WCF HTTP Activation
 • RPC over HTTP Proxy
 • Active Directory Domain Services (AD DS) management tools
 • Windows Remote Management (WinRM)
 • Windows PowerShell™ Version 2

D. Cài đặt Microsoft Exchange Server 2010

Các bước thực hiện cài đặt Exchange Server 2010

1.  Nâng cấp Domain & Forest funtional level

2. Cài đặt Office System Converter: Microsoft Filter Pack

3. Cài đặt Roles & Features

4. Start Net.Tcp Port Sharing Service

5. Thực hiện Prepare AD

6. Cài đặt Exchange Server

7. Kiểm tra cài đặt

8. Tạo Mailbox User & kiểm tra gởi nhận E-mail

I. Mô hình & chuẩn bị:

– 2 máy Windows Server 2008 R2

 • DC01.msopenlab.com: làm chức năng DC, DNS Server, Client
 • EX01.msopenlab.com: làm chức năng Exchange Server (Hub Transport, Mailbox server, Client Access server)

– Cấu hình TCP/IP cho 2 máy như trong bảng sau:

DC01.MSOPENLAB.COM EX01.MSOPENLAB.COM
IP:     172.16.1.2SM:   255.255.255.0

GW:  172.16.1.1

DNS: 172.16.1.2IP:     172.16.1.3SM:   255.255.255.0

GW:  172.16.1.1

DNS: 172.16.1.2

Lưu ý: Trên máy EX01.msopenlab.com phải bật IPv6

– Cấu hình máy DC01.msopenlab.com làm DC & DNS Server của domain MSOPENLAB.COM

– Join máy EX01.msopenlab.com vào domain MSOPENLAB.COM

II. Thực hiện:

1. Nâng cấp Domain & Forest funtional level

– Trên máy DC01.msopenlab.com, mở Active DirectoryDomains and Trusts,chuột phải msopenlab.com chọn Properties, kiểm tra Domain & Forestfuntional level đang chạy chế độ Windows Server 2003 (hoặc cao hơn)

 2. Cài đặt Office System Converter: Microsoft Filter Pack

– Download Office System Converter: Microsoft Filter Pack

– Trên máy EX01.maopenlab.com, chạy file FilterPackx64.exe để cài đặt

 -Hộp thoại Welcome, chọn Next

-Hộp thoại End-User License Agreement, đánh dấu chọn I accept the termin the License Agreement, chọn Next, sau khi cà đặt thành công chọn OK

 3. Cài đặt Roles & Features

– Trên máy EX01.msopenlab.com, mở Server Manager,chuột phải Features chọn Add Features

 – Trong hộp thoại Select Features, bung .NET Framework 3.5.1 Features, đảm bảo đánh dấu chọn .NET Framework 3.5.1

 – Bung WCF Activation,đánh dấu chọn HTTP Activation

 –  Hộp thoại Add role services and features required for HTTP Activation, chọn Add Required Role Services

 -Trong hộp thoại Select Featires,đánh dấu chọn RPC over HTTP Proxy

 – Hộp thoại Add role services and features required for HTTP Activation, chọn Add Required Role Services

– Bung Remote Server Administration Tools\Role Administration Tools\AD DS and AD LDS Tools, đánh dấu chọn AD LDS Snap-Ins and Command-Line Tools, chọn Next

 -Hộp thoại Introdution to Web Server (IIS), chọn Next

 – Hộp thoại Select Role Services, đánh dấu chọn Dynamic Content Compression

 – Đánh dấu chọn IIS6 Management Console, chọn Next

 – Hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install

 – Hộp thoại Installation Results, kiểm tra cài đặt thành công, chọn Close

 4. Start Net.Tcp Port Sharing Service

– Trên máy EX01.msopenlab.com, mở Services từ Administrative Tools,chuột phải Net.Tcp Port Sharing Service chọn Properties

 – Trong ô Startup type chọn Automatic, chọn Start để khởi đông Net.Tcp Port Sharing Service, chọn OK

 5. Thực hiện Prepare AD

– Trên máy EX01.msopenlab.com, mở Command Line, chuyển vào đường dẩn của source cài đặt Exchange (trong bài viết chúng tôi lưu source cài Exchange Server 2010 tại đường dẩn C:\EX2010)

– Gõ lệnh setup.com /PrepareAD /OrganizationName: “MSOPENLAB”

Lưu ý: Nếu trong hệ thống của bạn không có cài đặt phiên bản Exchange Server 2007 trở về trước, và bạn đang có nhu cầu cài đặt Exchange Server 2010 đầu tiên trong hệ thống thì không cần thực hiên Prepare AD, trong quá trình cài đặt Exchange Server sẽ tự động thực hiện Prepare AD

 6. Cài đặt Exchange Server

– Trên máy EX01.msopenlab.com, mờ soure cài đặt Exchange Server 2010, chạy file setup.exe

 -Trong cửa sổ cài đặt Exchange, chọn Step 3: Choose Exchange language option

 – Chọn Install only languages from the DVD

 – Trong cửa sổ cài đặt Exchange, chọn Step 4: Install Microsoft Exchange

 – Cửa sổ Introdution, chọn Next

 – Cửa sổ License Agreement, chọn I accept the tearmin the license agreement, chọn Next

 – Cửa sổ Error Reporting, chọn No, chọn Next

 – Trong cửa sổ Installation Type, chọn Typical Exchange Server Installation, chọn Next

 – Cửa sổ Client Settings, chọn Yes để hệ thống tự động tạo Public Folder database và hỗ trợ cho phiên bản Outlook 2003/Entourage kết nối vào Public Folder database

 – Cửa sổ Configure Client Access server external domain, chọn Next

 -Cửa sổ Customer Experience Improvement Program, chọn I don’t wish to join the program at this time, chọn Next

 – Trong cửa sổ Rediness Checks, đảm bảo quá trình kiểm tra cài đặt thành công, chọn Install

 – Sau khoảng 15-20 phút, kiểm tra cài đặt thành công, chọn Finish

 7. Kiểm tra cài đặt

– Trên máy EX01.msopenlab.com, vào Administrative Tools, mở Services, kiểm tra các services của Microsoft Exchange có chế độ Startup Type là Automatic đều có Status là Started

– Mở Windows Explorer, vào Program Diles\Microsoft\Exchange Server\V14, kiểm tra có 3 folder tương ứng với 3 Server Roles là Client Access, Mailbox,TransportRoles

 8. Tạo Mailbox User & kiểm tra gởi nhận E-mail

– Trên máy EX01.msopenlab.com, mở Exchange Management Console, bung Recipient Configuration, chuột phải Mailbox chọn New Mailbox

 – Hộp thoại Introdution, chọn User Mailbox

 – Hộp thoại User Type, chọn New user

 -Hộp thoại User Information, nhập tên user là TestUser & password là P@ssword, chọn Next

 – Trong hộp thoại Mailbox Settings, nhập TestUser vào ô Alias, chọn Next

 – Hộp thoại Archive Settings, chọn Next

 – Hộp thoại New Mailbox, chọn New

 -Hộp thoại Completion, chọn Finish

 – Kiểm tra tạo thành công Mailbox user: TestUser

 – Trên máy DC01, mở Internet Explorer, truy cập địa chỉ, https://EX01.msopenlab.com/owa, chọn Continue to this website

 – Đăng nhập Outlook Web App bằng quyền MSOPENLAB\TestUser

 -Trong cửa sổ Outlook Web App, chọn New Message

 -Cửa sổ New Message, bấm chọn nút To

 – Trong danh sách Exchange Address List, chọn Administrator, bấm nút To, chọn OK

 – Nhập Subject & nội dung tùy ý, chọn Send để gởi E-mail cho Administrator

 – Tương tự,đăng nhập vào Outlook Web App bằng quyền MSOPENLAB\Administrator

 – Kiểm tra Administrator nhận được e-mai từ TestUser gởi đến

– VPGD HN: Tầng 2, số 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội.
– Tel: 024 7305 6666
– VPGD TPHCM: Phòng A502 Tòa Nhà SCREC, 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh, .
– Tel: 028 7308 6666
– Contact Center: 1900 0366
– Email: [email protected]
– Website: https://vdodata.vn/