Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Bạn có thể tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive ngay trên máy tính để đồng bộ, chỉnh sửa file một cách tiện lợi nhất mà không cần phải vào trang chủ drive.google.com…

Dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive hiện nay đang miễn phí tới 15 GB cho người sử dụng. Hơn thế Google Drive có sự liên kết chặt chẽ với Gmail và nhiều dịch vụ khác nữa của Google, với chỉ một tài khoản đăng nhập duy nhất, vì thế nhiều người sẵn sàng chọn đây làm kho trực tuyến của mình.

Người sử dụng có thể tải file, dữ liệu lên kho Google Drive từ bất kỳ thiết bị nào, chứ không chỉ trên nền tảng web. Với thiết bị smartphone và máy tính bảng, ta sẽ phải tải về ứng dụng Google Drive, còn trong bài này sẽ là những hướng dẫn để cài đặt kho Google Drive trên PC.

Sử dụng Google Drive trên PC

Bước 1: Trên trang chủ drive.google.com sẽ là giao diện kho Google Drive của bạn. Tuy nhiên để tải Google Drive về máy tính, hãy bấm biểu tượng tùy chỉnh và chọn Download Drive (hoặc bạn có thể vào địa chỉ g.co/getdrive).

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Trên trang chủ drive.google.com sẽ là giao diện kho Google Drive của bạn. Tuy nhiên để tải Google Drive về máy tính, hãy bấm biểu tượng tùy chỉnh và chọn Download Drive (mũi tên).

Bước 2: Trên trang Download, hãy bấm nút Download Drive và chọn PC.

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Trên trang Download, hãy bấm nút Download Drive và chọn PC (mũi tên).

Bước 3: Nhấn nút Accept and Install sau khi đã đọc điều khoản sử dụng Google Drive để bắt đầu cài đặt.

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Nhấn nút Accept and Install sau khi đã đọc điều khoản sử dụng Google Drive để bắt đầu cài đặt.

Bước 4: Ngồi chờ Google Drive tự động tải về và cài đặt vào máy bạn. Sau khi cài xong, Google Drive sẽ có thông báo cho bạn. Hãy bấm Close.

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Ngồi chờ Google Drive tự động tải về và cài đặt vào máy bạn. Sau khi cài xong, Google Drive sẽ có thông báo cho bạn. Hãy bấm Close.

Bước 5: Bấm nút Bắt đầu để bắt đầu sử dụng.

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Bấm nút “Bắt đầu” để bắt đầu sử dụng.

Bước 6: Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Bước 7: Google Drive sẽ đưa ra những hướng dẫn cơ bản, bấm Tiếp theo để xem tiếp.

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Google Drive sẽ đưa ra những hướng dẫn cơ bản, bấm “Tiếp theo” để xem tiếp.

Bước 8: Sau khi xem hướng dẫn, bạn có thể bấm nút Xong để hoàn tất. Hoặc bạn cũng có thể bấm Thiết lập nâng cao và tự chọn vị trí thư mục Google Drive trong máy (mặc định là C:\Users\[Tên tài khoản trên máy tính của bạn]\Google Drive).

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Sau khi xem hướng dẫn, bạn có thể bấm nút Xong (số 2) để hoàn tất. Hoặc bạn cũng có thể bấm “Thiết lập nâng cao” (số 1).

 

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Nếu chọn “Thiết lập nâng cao”, bạn tự chọn vị trí thư mục Google Drive trong máy bằng nút Change…

Bước 9: Sau các bước thiết lập, mỗi hoạt động thêm, xóa, chỉnh sửa file trong thư mục Google Drive trên máy tính đều sẽ được đồng bộ với kho dữ liệu đám mây và ngược lại. Nếu lúc thay đổi Google Drive đang tắt thì kho sẽ cập nhật khi Google Drive được bật lên.

Cách sử dụng Google Drive trên PC không cần vào drive.google.com

Sử dụng Google Drive trên PC: Sau các bước thiết lập, mỗi hoạt động thêm (trong ảnh), xóa, chỉnh sửa file trong thư mục Google Drive trên máy tính đều sẽ được đồng bộ với kho dữ liệu đám mây và ngược lại.

>>> Xem thêm: Những công cụ hữu ích nên biết trong Google Docs