84% tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa có Giám đốc CNTT

Nghiên cứu của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương cho thấy, không ít doanh nghiệp nhà nước nhận thức chưa đầy đủ khi triển khai đầu tư ứng dụng CNTT và nhiều doanh nghiệp còn thiếu chức danh giám đốc CNTT (CIO). Điển hình nhất là hiện chỉ có 16% số tập đoàn, tổng công ty nhà nước có CIO.

CNTT

CNTT được xem là một giải pháp hiệu quả để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc, đổi mới phương thức vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhà nước chưa đầu tư và nhận thức đầy đủ cho việc ứng dụng CNTT.

Theo ông Phạm Tấn Công – Chánh Văn phòng Đảng ủy khối doanh nghiệp TƯ, số liệu khảo sát tình hình ứng dụng CNTT của 19 (trong tổng số 32) tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước do Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương thực hiện mới đây cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của CNTT trong quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, song khi triển khai cũng chưa đầy đủ và đồng bộ.

Về chi phí, tính đến năm 2012, 19 doanh nghiệp được khảo sát đầu tư trên 800 tỷ đồng cho ứng dụng CNTT nhưng chủ yếu là phần cứng (gần 2/3 số tiền đầu tư cho phần cứng – 554 tỷ đồng), còn việc đầu tư cho ứng dụng phần mềm rất hạn chế (227 tỷ đồng), đầu tư cho đào tạo CNTT khoảng trên 16 tỷ đồng. Ứng dụng phần mềm phổ biến nhất là dùng email, các ứng dụng cảnh báo an toàn, diệt virus, quản lý văn bản, quản lý nhân sự, kế toán.

Riêng hai ứng dụng quan trọng nhất mang lại hiệu quả cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh thì lại được ứng dụng thấp nhất. Cụ thể là ứng dụng quản trị khách hàng (CRM)  chỉ có 11% và quản trị tổng thể nguồn lực (ERP) mới có 28% doanh nghiệp triển khai. 37% doanh nghiệp được hỏi cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng hai phần mềm quản trị này trong thời gian tới.

Cũng theo kết quả khảo sát, khó khăn lớn nhất của ứng dụng CNTT là do nhận thức của nhân viên chưa đầy đủ (chiếm 67%), kế đó 50% doanh nghiệp cho rằng môi trường chính sách hỗ trợ cho các dự án đầu tư về CNTT còn thiếu và 40% cho rằng chi phí cho ứng dụng CNTT cao, 39% cho rằng thiếu nhân sự để vận hành. Đặc biệt hơn, rất ít doanh nghiệp có chức danh CIO (giám đốc CNTT), chỉ 3/19 doanh nghiệp khảo sát có chức danh CIO (chiếm 16%).

Hải Đăng