10 vấn đề khi lập kế hoạch ảo hoá máy chủ thường gặp

Ảo hóa máy chủ có thể đem đến nhiều tiện lợi, tuy nhiên việc lập kế hoạch hiệu quả là một vấn đề quan trọng trong thành công của bạn. Hãy đảm bảo có những câu giải đáp phù hợp cho các câu hỏi dưới đây trước khi bắt tay vào thực hiện công việc ảo hóa.

Hiện nay Ảo hóa máy chủ đang trở thành một vấn đề rất phổ biến, tuy nhiên trong quá trình thực hiện mọi người thường gặp phải một số vấn đề đối với việc ảo hóa trung tâm dữ liệu của họ. Ở đây có một số câu hỏi mà bạn cần tham khảo trước khi thực hiện ảo hóa máy chủ của mình.

10 vấn đề khi lập kế hoạch ảo hoá máy chủ thường gặp

 

1. Kế hoạch ảo hóa của bạn có điểm lỗi?

Qua nghiên cứu ở một tổ chức đã ảo hóa tất các máy chủ của họ. Có một vấn đề mà chúng ta có thể bắt gặp đó là một số tổ chức đôi khi đặt toàn bộ các domain controller ảo của họ vào một máy chủ host. Vấn đề ở đây là nếu host đó bị sự cố, nó sẽ kéo theo sự cố của tất cả các domain controller. Bởi vậy một điều quan trọng trong quá trình lập kế hoạch triển khai máy chủ ảo hóa là phải làm sao cho lỗi máy chủ host sẽ không ảnh hưởng mang tính hệ quả.

2. Toàn bộ ứng dụng của bạn có được hỗ trợ trong môi trường ảo?

Có thể sẽ có một số ứng dụng hay được dùng nhưng không được hỗ trợ trên các máy ảo. Cho ví dụ, một số phiên bản của Exchange Server chỉ được hỗ trợ trên các máy chủ vật lý. Một số phần mềm khác chỉ được hỗ trợ trên các nền tảng ảo hóa nào đó. Chính vì thế trước khi bắt tay ảo hóa máy chủ, bạn cần bảo đảm rằng các ứng dụng của mình sẽ được hỗ trợ trong môi trường ảo.

3. Bạn có máy chủ nào không có các chứng chỉ ảo hóa tốt?

Một số máy chủ không có chứng chỉ ảo hóa tốt. Điều này đặc biệt đúng với các máy chủ đang chạy các ứng dụng cần nhiều tài nguyên hoặc yêu cầu phần cứng đặc biệt. Cho thí dụ, một số ứng dụng doanh nhiệp yêu cầu vấn đề bảo vệ copy thông qua quá trình dùng một dongle (Dongle là một mẩu phần cứng gắn với máy tính để chạy phần mềm an toàn. Nó được sử dụng như một hình thức bảo mật để ngăn chặn việc copy phần mềm trái phép). Dongle hầu như không được hỗ trợ trong môi trường ảo hóa.

4. Domain controller sẽ làm việc thế nào?

Ở trên chúng tôi đã đề cập đến vấn đề là bạn không nên đặt toàn bộ các domain controller trên một host, tuy nhiên còn có nhiều vấn đề trong việc lập kế hoạch cho bộ điều khiển miền. Bạn cần xét xem liệu mình có muốn ảo hóa tất cả toàn bộ các domain controller của mình hay không. Nếu ảo hóa toàn bộ chúng, bạn sẽ phải quyết định xem các máy chủ host sẽ là các thành viên miền hay không. Việc biến các máy chủ host thành các thành viên miền khi tất cả các domain controller đã được ảo hóa sẽ dẫn đến nghịch biện “cái gì có trước, trứng hay là gà”.

5. Nền tảng ảo hóa thích hợp nhất là gì?

Có rất nhiều các sản phẩm ảo hóa máy chủ trên thị trường, mỗi sản phẩm đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Tuy nhiên đối với bạn, nhiệm vụ của bạn là phải chỉ ra sản phẩm nào là tốt nhất với hoàn cảnh của mình.

6. Máy chủ bất ngờ chết, kế hoạch của bạn là gì?

Lỗi máy chủ là một điều không bao giờ muốn, sự ảnh hưởng của nó được ghép vào với môi trường ảo hóa. Một sự cố máy chủ host có thể kéo theo một vài máy chủ ảo và làm tê liệt mạng của bạn. Do các host có thể bị đánh thủng, vì vậy bạn cần phải có một kế hoạch để giảm thiểu sự ảnh hưởng của vấn đề này.

7. Có bao nhiêu máy khách mỗi host có thể cung cấp?

Chắc chắn các lỗi lớn nhất mà các quản trị viên mắc phải khi ảo hóa một trung tâm dữ liệu là quá tải các máy chủ host. Chính vì vậy việc lên kế hoạch để xác định xem có bao nhiêu máy khách mỗi máy chủ host của bạn có thể cung cấp là một vấn đề quan trọng. Do các máy khách đều khác nhau nêu bạn cần có được ý tưởng về nơi đặt máy khách khi bắt đầu quá trình lập kế hoạch.

8. Các yêu cầu được đăng ký phần này?

Việc đăng ký phần mềm thường rất khác trong môi trường ảo hóa. Cho ví dụ, nếu đang sử dụng Hyper-V, bạn có thể không cần đến các yêu cầu đăng ký hệ điều hành Windows đang chạy trên các máy khách. Các yêu cầu đăng ký luôn phụ thuộc vào các phiên bản Windows đang được sử dụng. Cần bảo đảm rằng bạn nắm được các yêu cầu đăng ký cho hệ điều hành và các ứng dụng sẽ được chạy trên các máy khách của mình.

9. Phần cứng máy chủ sẽ được sử dụng bao lâu?

Quá trình ảo hóa thường tồn tại bao lâu? Bạn có thể tái ý định một trong số chúng thành các host ảo, tuy nhiên bạn có thể cho “về hưu” chúng. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng nên có một kế hoạch cho phần cứng máy chủ cũ của mình.

10. Kế hoạch cho việc tồn tại các server cluster của bạn là gì?

Mặc dù các nút cluster đôi khi có thể được ảo hóa, tuy nhiên bạn có thể vẫn phát hiện thấy rằng các nút thực hiện tốt hơn trên phần cứng vật lý. Do đó nếu bạn quyết định ảo hóa các máy chủ của mình thì bạn cần phải bảo đảm rằng không đặt tất cả chúng trên cùng một máy chủ host. Nếu không bạn sẽ thủ tiêu ý định có một cluster vì host sẽ làm việc như một lỗi.